""

Mitthem har en hyresmodell som vi kallar Schysst Hyra – en modell för hyressättning som ska göra det tydligt vad din hyra grundar sig på. Vi tycker att det är viktigt att veta vad man som hyresgäst betalar för och att det är lika hyressättning för alla – det ska vara schysst att bo hos oss!

Vad är Schysst hyra?

Schysst hyra är en hyressättningsmodell som räknar fram hyran likvärdigt för alla bostadshyresgäster hos Mitthem. Grundprincipen med Schysst hyra är att det finns egenskaper som ligger till grund för din hyra. Egenskaperna som vi tittar på är samma i alla våra hyresrätter. Exempel på egenskaper är; antal kvadratmeter, närhet till centrum och servicefunktioner, kakel och klinker i badrum, tillgång till hiss med mera.

En lägenhet med högre standard får högre poäng och därför en högre hyra än en jämförbar lägenhet med lägre standard. 

Filmen ovan är ett mediealternativ till text. 

 

Egenskaperna är indelade i tre block som väger olika tungt:

  • Lägenhetstyp och antal kvadratmeter cirka 70 %
  • Fastighetens egenskaper cirka 25 %
  • Lägenhetens egenskaper cirka 5 %

Vi vill helt enkelt att alla som bor hos oss ska ha en likvärdig och schysst hyra. Det blir tydligt både för oss och för våra hyresgäster hur hyran är uppbyggd och vad den består av. Tidigare så har vi haft olika hyressättning beroende på vilket årtal som huset var byggt.

Exempel A) Tänk dig två lika stora lägenheter som har samma hyra men olika standard. Den ena har trägolv, hiss och ligger nära centrum. Den andra har plastmatta, saknar hiss och har tio minuters promenad till närmaste busshållplats. Med Schysst hyra så kommer lägenheten med trägolv och nära centrum att ha något högre hyra.

Exempel B) Tänk dig två lägenheter i samma hus. En har nytt badrum med kakel och klinker och en har ett gammalt med väggmatta och plastgolv. Ska de ha samma hyra? Nej med Schysst hyra så får den med kakel och klinker något högre hyra.

Den första hyresjusteringen förhandlades med Hyresgästföreningen och infördes den 1 april 2021. Målsättningen är att alla hyror ska vara justerade inom en femårsperiod. Det här är Mitthems tidsplan, övriga kommunala bostadsbolag har sin egen tidsplan för införande.

Du som hyresgäst kan logga in på Mina sidor och se din schyssta hyra och vad som ligger till grund för den.

De årliga hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen fortsätter precis som tidigare. Efter varje förhandling görs en separat förhandling om eventuell ytterligare justering enligt modellen Schysst hyra.

På Mitthem kommer vi överens med Hyresgästföreningen när hyror ändras. I Mitthems hyresavtal finns information om det. Hyressättningsavgift är en avgift som Hyresgästföreningen tar för att förhandla om hyrorna. Avgiften ingår i hyran och är nu tolv kronor per lägenhet och månad.

Felaktiga uppgifter korrigeras löpande, ändring av hyran görs på nästkommande månadshyra utan retroaktivitet.

Om du ser att det finns felaktiga uppgifter om din lägenhet, ring oss på 060-13 95 00.

Då blir höjningen antingen lägre än den generella höjningen eller så blir det ingen höjning alls. Gör vi standardhöjande åtgärder i en sådan lägenhet så blir det ingen hyreshöjning.

Alla kommunala bostadsbolag i Västernorrland står bakom modellen. Det tycker vi är bra eftersom det betyder att oberoende av ort kommer hyran bedömas på lika grunder.

Hos Mitthem är det alla bostadslägenheter, förutom studentbostäder och nyproduktion som ligger under presumtionstid* och ingår inte i denna modell.

*Presumtionstid är 15 år och när den tiden passerat så ska nyproduktionsbostäderna in i Schysst hyra efter förhandling med Hyresgästföreningen.

Nej. Marknadshyra är när en fastighetsägare får ta betalt för vad som helst för en lägenhet, utan förhandlingar med Hyresgästföreningen. Det skulle kunna betyda att vid bostadsbrist skulle bara de som har mest pengar ha råd med en lägenhet. Så fungerar inte en allmännytta som Mitthem.

Schysst hyra innebär att Mitthems hyror blir justerade baserat på vilka egenskaper en lägenhet har. Detta för att alla våra lägenheter hyressätts på samma schyssta sätt.

Om du behöver information på andra språk än svenska kan du använda knappen "Välj språk" längst upp i högra hörnet på denna sida. Det förutsätter dock att du använder Chrome som webbläsare.