Bolotto

 

Vissa lägenheter med snabb inflyttning publiceras under minst tre dagar på vår hemsida. När publiceringstiden är slut slumpar systemet fram turordningen bland bokningarna. Vid bolotto är det alltså slumpen som avgör – inte dina köpoäng.