Dags att skicka in studieintyg!

2019-03-12

Två gånger per år gör vi studiekontroller och nu är det dags igen!  Bor du i en av Mitthems studentlägenheter och flyttade in 2018-10-01 eller tidigare måste du visa att du tagit minst 15 poäng HT-18 för att få bo kvar. Skicka ditt intyg senast 26 mars till student@mitthem.se.

Här hittar du ditt intyg:

  • Logga in på Studentportalen
  • Klicka på Mina studier
  • Välj Mitt Ladok och logga in med samma inloggningsuppgifter som till Studentportalen
  • Välj Intyg i menyn och klicka på Hämta intyg
  • Välj Nationellt resultatintyg, svenska
  • Hämta och spara ner
  • Bifoga filen i ett mail och skicka till student@mitthem.se
  • Klart!

Du som är doktorand eller forskarstuderande behöver komma in med ett UT90 intyg för VT-18. Kontakta en fakultetsadministratör för att begära ett UT90 intyg. 

Om du läser din sista termin behöver du inte komma in med något intyg – du behöver säga upp din lägenhet. Här hittar du en uppsägningsblankett.

Om vi inte får in ditt intyg/uppsägning eller om ditt intyg visar att du tagit mindre än 15 poäng HT -18 kommer din lägenhet att sägas upp med sista utflyttningsdatum 2019-07-31.