Ekonomi

Mitthems årsredovisningar

En stark ekonomi är en förutsättning för att Mitthem ska kunna utveckla bolaget och fastighetsbeståndet i dag och i framtiden. Det är därför ett av Mitthems högst prioriterade mål.

Intäktssidan är starkt reglerad genom att eventuella hyreshöjningar förhandlas och förankras med Hyresgästföreningen innan de verkställs. Kostnadssidan består till största delen av underhållskostnader, taxebundna kostnader och räntekostnader. Det är nödvändigt för bolaget att bedriva en effektiv verksamet och generera goda resultat vilket ökar soliditeten och tryggar framtida underhåll och investeringar.

Enligt ägardirektiven ska Mitthem uppnå en avkastning på det egna kapitalet på minst 3 procent medan soliditeten ska vara minst 28 procent på lång sikt.

Mitthems årsredovisningar

Vill du läsa mer om Mitthems ekonomi kan du ladda ner vår årsredovisningen eller kontakta oss på info@mitthem.se så skickar vi dig ett exemplar av årsredovisningen.

Mitthems årsredovisning 2018

Mitthems årsredovisning 2017 (1 529 kb)

Mitthems årsredovisning 2016 (1 537 kb)

Mitthems årsredovisning 2015 (1 707 kb)

Mitthems årsredovisning 2014 (3 700 kb)

Mitthems årsredovisning 2013 (3 733 kb)

Mitthems årsredovisning 2012 (4 713 kb)

Mitthems årsredovisning 2011 (2 384 kb)

Mitthems årsredovisning 2010 (3 408 kb)

Mitthems årsredovisning 2009 (2 154 kb)