Skärpt eldningsförbud

2018-07-05

Eldningsförbud

Det är eldningsförbud i hela Västernorrland. Det är väldigt torrt i skog och mark. En liten gnista kan bli en stor brand som sprider sig fort.

Vad får jag inte göra när det är skärpt eldningsförbud?

  • Göra upp eld i skog och mark och även i villaträdgårdar
  • Grilla i tillfälliga grillplatser
  • Grilla i permanent iordningsställda grillplatser (grillplats av betong, sten eller liknande)

Får jag grilla på gården i hyreshuset där jag bor?

Nej, eldningsförbudet tillåter bara grillning på egen tomt. Hyr du ett hus eller lägenhet är det inte egen tomtmark.

Tänk på att du kan ställas till svars och blir straffad om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet.

Läs mer här