Skärpt eldningsförbud

2018-07-05

Eldningsförbud

Det är eldningsförbud i hela Västernorrland. Det är väldigt torrt i skog och mark. En liten gnista kan bli en stor brand som sprider sig fort.

Eldning utomhus är bara tillåten i trädgårdsgrillar och motsvarande anordning på egen tomtmark.

Det innebär att det är förbjudet att:

  • göra upp eld och grilla direkt på marken, även vid fasta grillplatser i naturen.
  • elda och grilla utomhus på campingplatser
  • använda engångsgrillar och stormkök

Tänk på att du kan ställas till svars och blir straffad om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet.

Läs mer här