Mitthems hantering av elektroniska nycklar

I många av Mitthems fastigheter använder vi oss av så kallade elektroniska nycklar (även kallade ”tags” eller brickor). I det elektroniska nyckelhanteringssystemet lagras dina/era dörröppningar i TVÅ veckor för tekniskt underhåll och felsökning och bokningsloggarna från tvättstugan i FYRA veckor. Dessa händelser är en form av personuppgifter.

Ändamålen med behandlingen av personuppgifterna är att du/ni ska kunna öppna de dörrar ni behöver i ert bostadsområde boka er tid i tvättstugan eller få tillträde till en lokal som ni hyr. På vissa adresser finns möjlighet att lägga in namn och telefonnummer på porttavlan/porttelefonen (telefon/nr syns ej) om du/ni som hyresgäst vill.

Mitthem grundar behandlingen av personuppgifter på ett berättigat intresse enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till Polisen vid en eventuell brottsutredning.

Gallring
När du/ni flyttar från din/er lägenhet eller lokal ska dina/era personuppgifter raderas ur det elektroniska nyckelhanteringssystemet.

Personuppgiftsansvarig
Ansvarig för behandlingen av dessa personuppgifter är Mitthem AB, org/nr 556067-6982, Box 90, 851 02 Sundsvall