Grundkrav för att få hyra lägenhet

 • Du är minst 18 år
 • Du har svenskt personnummer
 • Du har inga betalningsanmärkningar, skuld hos kronofogden eller till annan hyresvärd
 • Du har inga störningar eller skuld till Mitthem
 • Du har en giltig hemförsäkring
 • Du som innehar hyreskontraktet ska ha behov av lägenheten, bo permanent och vara folkbokförd på adressen
 • Du har en inkomst som är tillräcklig för att klara den aktuella hyran, som inkomst räknas
  -          Lön, pension eller inkomst från eget företag
  -          A-kassa, sjukersättning, föräldrapenning
  -          Barnbidrag, underhållsbidrag, bostadsbidrag/tillägg
  -          Etableringsersättning
  -          Studiemedel
  -          Försörjningsstöd

Vi tar kreditupplysning på samtliga sökande. Om den sökande har betalningsanmärkningar, kan kommunal hyresgaranti sökas via socialtjänsten på Sundsvalls kommun. 

Om den sökande inte blir godkänd enligt ovan finns möjlighet att vända sig till kommunens bostadssociala grupp.