Hållbara tillsammans

Hållbara tillsammans och  EU

Hållbara tillsammans är ett EU-projekt där Mitthem och MittSverige Vatten & Avfall samarbetar för en mer hållbar framtid. Det gör vi genom vår Hållbarhetsskola och att ta fram en modell för praktikanter som ska ut i arbetslivet.

Det övergripande målet i projektet är att minska avfallsmängderna samt användningen av vatten och energi på några utvalda adresser i Nacksta och Skönsberg där vi också mäter och följer förändringen.

Ett av våra viktigaste verktyg är vår flerspråkiga Hållbarhetsskola. Genom den vill vi stärka integrationen och inspirera till bra miljöval i vardagen.

En skola i två delar

Vår Hållbarhetskola är uppdelad i två delar:

  • Praktisk – deltagarna får en praktisk genomgång av saker de behöver veta för att bo och sköta sin lägenhet på ett hållbart sätt. Skolan är förlagd i en speciellt utformad utbildningslokal där vi arbetat med att visualisera kunskaper på olika sätt och också blanda det med interaktiva stationer.
  • Studiebesök – besök på lokala anläggningar inom vatten, avfall och energi.

Praktikantmodell

Ett annat viktigt mål för Hållbara tillsammans är att utveckla en modell för praktik och handledning som kan användas för integration i arbetslivet.

Utöver vår Hållbarhetsskola och praktikmodell är ambitionen att projektet även ska ordna kampanjer och event samt samarbeta med skolor och övriga lokala aktörer.

Kontakt

För mer information om projektet mejla: hallbaratillsammans@mitthem.se