Hållbarhet

Att vi på Mitthem tar ett stort samhällsansvar är en självklarhet. Genom att på olika sätt arbeta med såväl miljö som social hållbarhet kan vi bidra till att Sundsvall utvecklas som stad. En hållbar stad är en attraktiv stad att bo i.

Sociala framtidsinvesteringar

I enlighet med våra ägardirektiv avsätter vi fem procent av vår vinst varje år till sociala framtidsinvesteringar. Det gör vi bland annat genom att stötta lokala idrottsföreningar och deras ungdomsverksamhet. Nytt för 2016 är att Mitthem går in och bygger en ny konstgräsplan tillsammans med Gif Sundsvall i Nacksta som är ett av våra största bostadsområden.

Miljöarbete

Mitthem är Sundsvalls största hyresvärd och med det i åtanke är det enkelt att förstå att våra val och beslut i miljöfrågor får stora konsekvenser. Därför arbetar vi med både stora och små miljöfrågor för att minimera de negativa konsekvenserna för miljön.

Trygghet

Trygghet är ett annat fokusområde. Vår vd sitter med i Sundsvalls Trygghetsråd som arbetar med strategiska frågor som rör hela kommunen. Att vi, som Sundsvalls största hyresvärd, finns med i Trygghetsrådet ser vi som en bra möjlighet att både påverka och fånga upp hur vi tillsammans med skola, polis, räddningstjänst och kommunen kan arbeta långsiktigt.

Samarbete med skolan

Sedan senaste riksdagsvalet har kommunen såväl som bolagen haft ett särskilt uppdrag att stötta skolan för att nå sina mål. Mitthem har löpande samarbetat med skolan på flera olika sätt. Att integrera barnen – som är vår framtid – i vårt dagliga jobb har skapat flera mervärden och att bidra till samarbete över generationsgränserna är ett av dem.