IMD el

Om du bor i ett hyreshus där vi mäter förbrukning av hushållsel per lägenhet kan du själv påverka månadskostnaden beroende på hur mycket hushållsel du använder.

Hur fungerar det?

Genom en särskild elmätare kan vi läsa av hur mycket el som används i varje lägenhet.

Vilka är fördelarna?

Med individuell mätning betalar du bara för din egen, faktiska förbrukning - inte hela husets genomsnittliga förbrukning. Erfarenheten visar att förbrukningen av hushållsel minskar i hus med individuell mätning, något som både du som hyresgäst och miljön vinner på.

När betalar jag?

Din hushållsel debiteras månadsvis i efterhand på hyresavin. Som exempel betalar du elen du förbrukade månad 1 på din hyresavi för månad 3 osv.

IMD EL

Hur mycket betalar jag för min hushållsel?

Kostnaden för hushållsel är 1,15 kr/kWh.

Vad händer med betalningen om jag flyttar?

I och med att förbrukningen debiteras i efterskott kommer du att få två fakturor efter det att du har flyttat.

Hur vet jag vad jag förbrukar?

Med det här mätsystemet följer en så kallad ”molntjänst”. Det innebär att du när som helst på dygnet kan se din förbrukning via internet. Logga in på ”Mina sidor” via www.mitthem.se och välj ”Energimätning” så skickas du vidare för att se din elförbrukning.