Information till leverantörer

När du som leverantör ska fakturera Mitthem kan du göra det på olika sätt, men använd e-faktura i första hand. 

Fakturareferens

På fakturan ska det finnas en referens. Läs mer under ”Referensnummer” nedan.

Fakturaadress

Fullständig faktura ska vara utställd till fakturaadressen nedan.

Mitthem AB
Fakturor
851 85 Sundsvall

All övrig information, till exempel orderbekräftelser ska skickas till Mitthem AB,

Box 90, 851 02 Sundsvall.

Organisationsnummer

556067-6982 (innehar F-skattsedel)

Olika sätt att fakturera

E-faktura

Vi använder oss av InExchange som tjänsteleverantör för våra e-fakturor.

Vi kan ta emot PEPPOL och Svefaktura.

Svefaktura: vårt GLN-nummer är 7365560676984.

PEPPOL: våra ID 0007:5560676982 och 0088:7365560676984.

PDF-faktura 

Mejla din PDF-faktura till: mitthem@recall.se

Skicka endast en faktura per mejl. Eventuella bilagor ska ingå i samma PDF som fakturan.

Pappersfaktura 

Skickas med post till

Mitthem AB
Fakturor
851 85 Sundsvall

Fakturans innehåll

Följande information ska finnas på fakturan:

 • Fakturanummer
 • Fakturadatum (det datum fakturan utfärdades)
 • Leveransdatum (det datum varorna såldes eller levererades eller tjänsterna utfördes eller slutfördes)
 • Fakturans förfallodatum (betalningsvillkor 30 dagar)
 • Korrekt fakturaadress
 • Uppgifter om fakturerande part (företagsnamn, adress, telefon och e-post)
 • Plusgiro eller bankgiro
 • Momsregistreringsnummer
 • Organisationsnummer
 • Godkänd för F-skatt (är du godkänd för F-skatt ska det framgå på fakturan)
 • Mitthems referensnummer, ordernummer samt beställare och i vissa fall projektnummer.
 • Leverantörens referens
 • Specifikation av vara/tjänst. Det ska tydligt framgå vad fakturan avser och tänk på att även antal och enhet (ex. styck, timmar) måste anges samt á-pris exkl. moms och summa. Se mer information nedan kring specifikation.
 • Moms (den aktuella momssatsen och det aktuella momsbeloppet)
 • Att betala (summa + moms = totalbelopp)

Specifikation

 • Omfattar fakturan flera olika uppdrag/projekt, ska detta tydligt specificeras, inklusive datum för utförandet i fallande ordning.
 • Omfattar fakturan varor/materiel, ska detta tydligt specificeras med summa samt överenskommet påslag och underlag ska bifogas fakturan.
 • Omfattar fakturan arbete utfört av underentreprenörer, ska detta tydligt specificeras med summa samt överenskommet påslag och underlag ska bifogas fakturan.

Referensnummer

Fakturan ska märkas med vårt konto och resultatenhet. Exempel på referensmärkning kan vara 4511-3208.

Skickar ni e-faktura ska referensen stå i fältet Referenskod.

Fyll också i beställarens fullständiga namn och i vissa fall projektnummer. Har beställningen gjorts via vårt fastighetssystem ska även vårt ordernummer finnas med. Exempel ordernummer är 190515:001.

Betalning

Om ej annan överenskommelse gjorts, erläggs betalning 30 dagar efter erhållen faktura. Fakturerings- och administrationsavgifter betalas ej.

Kreditfaktura

Vid kreditfaktura gäller samma princip som vid fakturering. Förfallodatum ska vara detsamma som debetfakturan.

Leverans

Leveransadress
Södra Järnvägsgatan 31
852 37 Sundsvall

För frågor kring fakturor, kontakta vår ekonomiavdelning på 060-13 95 38 eller via mejl erika.wass@mitthem.se