Kamerabevakning

Mitthem har i dagsläget kamerabevakning på ett flertal ställen och denna information gäller dig som befunnit dig på platser där vi har kamerabevakning. Vilka de platserna är framgår av skyltning på respektive plats.

Inhämtning av personuppgifter

Personuppgifterna som hanteras är enbart kopplade till det som filmas.

Ändamål

Syftet med kamerabevakningen är att den ska förebygga och förhindra att brott sker på en plats, men även att bistå myndigheter i utredningar av skadegörelse och andra brott.

Rättslig grund

Rättslig grund enligt dataskyddsförordningen (GDPR) är intresseavvägning där intrånget i den personliga integriteten i dessa fall anses vara begränsat i förhållande till att förebygga och utreda brott.

Utlämnande

Det inspelade materialet kan komma att visas upp för personer som arbetar med bevakning på Mitthem samt för vår leverantör som hanterar kamerorna samt bildmaterialet. Materialet kan även delas med myndigheter för att bistå dem i deras arbete med att utreda brott eller misstanke om brott. Bara Polisen kan begära ut bilder från Mitthem.

Gallring

Inspelat material lagras i upp till 14 dagar och raderas därefter.  

Dina rättigheter

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är Mitthem AB, Box 90, 851 02 Sundsvall, org/nr 556067-6982.

Om du anser att kamerabevakningen är felaktig eller att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med Dataskyddsförordningen kan du kontakta Mitthem eller Datainspektionen. Du kan även kontakta vårt Dataskyddsombud på dataskyddsombud@sundsvall.se eller 060-12 32 00.

Läs även mer på Mitthems generella sidor om Personuppgiftsbehandling och hur du kan begära registerutdrag här.

Övrigt

Personuppgifterna behandlas inom EU och EES.

På de platser i garage och kvarterslokaler där vi har kamerabevakning krävs inget tillstånd då allmänheten inte har tillgång till dessa områden. Däremot krävs tillstånd för de kamerabevakade ytorna till Mitthems kontor och det har bolaget sedan 2008.