Koncept

Våra koncept

För att göra det enklare för dig som söker en lägenhet har vi delat in vissa av våra bostäder i olika boendeformer.

Plusboende 50+

Lägenheterna i våra plusboenden är avsedda för personer som är 50 år eller äldre utan hemmavarande barn, det räcker att en i hushållet är över 50 år. Köpoängen avgör vem som får kontrakt.

Trygghetsboende 70+

Lägenheterna i vårt trygghetsboende är avsedda för personer som är 70 år eller äldre utan hemmavarande barn, det räcker att en i hushållet är över 70 år. Köpoängen avgör vem som får kontrakt.