Miljöarbete

Mitthem är Sundsvalls största hyresvärd och med det i åtanke är det enkelt att förstå att våra val och beslut i miljöfrågor får stora konsekvenser. Därför arbetar vi med både stora och små miljöfrågor för att minimera de negativa konsekvenserna för miljön.

Nyproduktion och energimål

Mitthem har i mer än 20 år tillbaka aktivt arbetat med att sänka energiförbrukningen i våra fastigheter. Med ett till stor del äldre bestånd har det genom åren gett stora förbättringar. Det har gjort att våra hus drar mindre energi i jämförelse med andra bostadsbolag. Sedan ett par år tillbaka har bolaget gått in i en byggfas. Målet är att producera minst 500 lägenheter inom en femårsperiod med start 2014. Energimålen vid nyproduktion är att bygga hus som drar 50-60 procent mindre energi än våra äldre fastigheter. Det kommer göra stor skillnad för miljön.

Avfallshantering

Mitthem arbetar kontinuerligt med avfallshanteringen i våra bostadsområden. Vi försöker ständigt förbättra i våra soprum och har arbetat fram ett tydligt bildspråk för hur våra hyresgäster ska sortera rätt. Ung som gammal oavsett språkkunskaper ska kunna källsortera och göra en insats för miljön. Med cirka 10 000 hyresgäster finns potential att göra skillnad. Ett av våra verktyg är vår flerspråkiga Hållbarhetsskola. Genom den vill vi stärka integrationen och inspirera till bra miljöval i vardagen.

IMD – minskar förbrukningen

Att mäta den individuella förbrukningen av hushållsel och/eller varm- och kallvatten är ett av flera sätt som bostadsbolag runt om i Sverige använder för att minska den totala elförbrukningen. Forskning visar att vi är mer benägna att spara när vi själva håller i plånboken. Att använda IMD ger en tydlig koppling till hur våra hyresgäster kan påverka sina kostnader samtidigt som det är ett bidrag till en bättre miljö.

I vissa av våra byggnader har vi redan nu infört IMD av hushållsel eller av varm respektive kallvatten, och målet är att vi framtiden ska börja använda systemet på ännu fler av våra lägenheter.

Kvicksilver byts till LED

Att byta ut gamla energikrävande kvicksilverlampor mot LED-belysning är ett av Mitthems långsiktiga projekt. Under 2015 byttes belysning ut för nästan tre miljoner kronor. De nya LED-lamporna har förutom lägre energiförbrukning fyra gånger så lång livslängd som kvicksilverlampor. Det sparar både på miljön och på resurserna.

Målet är att kvicksilverbelysningen ska vara utfasad till 2017/2018.

Tjänstecyklar, elbil och tåg

Till insatser i det lilla perspektivet hör våra tjänstecyklar. Varför ta bilen om du kan cykla och inte behöver utrustning? Mitthems tjänstecyklar är uppskattade av medarbetare som ska ut på kortare uppdrag.

I Mitthems bilpark för våra kvartersvärdar finns än så länge en elbil på prov och förhoppningsvis blir det fler elbilar i framtiden. För att minska antalet tjänstebilar ingår Mitthem i kommunens bilpool med gas- och elbilar. Och ska vi resa längre sträckor är tåget det självklara valet.