Nacksta Badförening

""

Ett bostadsområde med ett eget bad är få förunnat. Nackstabadet är en viktig knutpunkt för alla som bor i Nacksta. Alla Mitthems hyresgäster i åldern 7-13 år boende i området badar gratis under sommaren. Det främjar integration, skapar likvärdighet och inte minst en meningsfull fritid.

Att kunna simma är en livsviktig rättighet och kunskap. I samarbete med Mithem erbjuder Nacksta badförening simskola till unga och gama, alla som behöver det.

Nacksta badförening är även för många unga den första kontakten med arbetslivet. I samråd med Mitthem anställer föreningen 6 ungdomar under sommaren. Det är ungdomar som har uppfyllt kraven och fullföljt Läxhjälpens program. Att koppla ihop flit i skolan med ett sommarjobb visar hur viktigt det är att prioritera skolan för att ni sina framtidsdrömmar.