""

Nacksta kultur ger bostadsområdet hopp, en identitet och blir en naturlig plats att mötas, oavsett vilket land man kommer från. Olika kulturer blir en styrka och relationerna bygger på människors likheter snarare än olikheter. Integration när den fungerar som allra bäst.

Integration genom kultur

Lika viktig som skolan och idrotten är kulturen. Kultur gör att människor får nya intryck och skapar identitet. För att väcka lusten hos unga att spela musik, dansa eller någon annat kulturyttringar behövs samverkan. Dialog med skolan och civilsamhället gör det möjligt att skräddarsy de kulturella inslagen utifrån de behov och önskemål som finns.

Genom att stärka kulturen i Nacksta erbjuds alla åldrar en meningsfull fritid. Kulturella inslag ger människor möjlighet att träffas och integreras genom dans, teater och musik.Nacksta Kultur planerar och genomför kulturaktiviteter i samverkan med Kulturskolan för barn och ungdomar i Nacksta. Nacksta kultur möjliggör ett helt annat sätt att möta människor från andra länder. Med hjärtat på rätt plats och hårt arbete blomstrar kulturlivet och integrationen idag i Nacksta.

Nacksta Karnevalen

Ett bostadsområde behöver stolta invånare som värnar om sina grannar, medmänniskor och område.  Ett återkommande uppskattat evenemang i Nacksta är Nacksta Karnevalen som hålls varje sommar med ett bra utbud av kultur, mat och underhållning där alla är välkomna. Karnevalen är en viktig tillställning och en självklar arena för boende, näringsliv, bostadsbolag, skola, polis och övriga aktörer att nätverka på. Karnevalen bidrar dessutom i allra högsta grad till att bidra till en positiv bild av bostadsområdet, en väldigt viktig aspekt för alla bostadsområden.