Vår vision

Mitthems vision

Trygghet, glädje, hemma – tillsammans gör vi det goda livet möjligt! Så lyder vår nya vision. För oss är det viktigt att du som hyresgäst trivs i din bostad – och ja, känner dig hemma helt enkelt.

Vår tidigare vision ”Sundsvalls bästa hyresvärd” har funnits med sedan Mitthem bildades 1994. Det vill vi fortfarande vara, och det jobbar vi med varje dag. Men vi kände att det var dags att göra ett nytt avstamp och samtidigt visa att vi är en del av något större, nämligen hela Sundsvalls kommun med sin vision ”Vi gör det goda livet möjligt”.

Vi har länge arbetat med tryggt boende på flera olika sätt och att man ska känna sig trygg i sin bostad är en självklarhet. I vår värdegrund har vi glädje som ett fokusområde. Vi vill känna glädje på jobbet och hoppas att det smittar i vårt bemötande till våra kunder.
Att ha ett eget hem är en av de viktigaste förutsättningarna för att ha ett bra liv. Att känna glädje och trygghet i sitt hem värderar vi högt - borta bra men hemma bäst!

Visionen har tagits fram tillsammans med hela personalen i olika grupparbeten och därefter förankrats i vår styrelse.