Nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev sammanfattar vi det som händer inom bolaget och sådant som är viktigt att veta. Vår ambition är skicka ut nyhetsbrev ungefär en gång varannan månad.

Tidigare har vi haft en papperstidning men då vi som bolag ständigt strävar efter ett mer hållbart samhälle försöker vi bland annat minska på vårt pappersanvändande. Det går i linje med bolagets miljömål mot att vara helt CO2-neutrala till år 2021.

Arkiv nyhetsbrev 

2019

Mitthems nyhetsbrev april 2019

2018

Mitthems nyhetsbrev december 2018

Mitthems nyhetsbrev oktober 2018

Mitthems nyhetsbrev juli 2018

Mitthems nyhetsbrev mars 2018

2017

Mitthems nyhetsbrev september 2017

Mitthems nyhetsbrev november 2017