Odling

På några ställen i Mitthems områden finns det möjlighet att odla.

Odling Bergsåker
På Samlingspunkten i Bergsåker odlas det för fullt. Här ser vi Margareta Videholm, Heléne Wickholm, Gunnar Jonsson och Jan Rodin.

Bergsåker

I Bergsåker finns odlingsprojektet Samlingspunkten. Att vara med kostar 200 kronor per år plus 50 kronor i hyra för nyckeln.
Om du är intresserad kontakta Karl-Erik Gladh på telefon 073-218 20 38.

Midälva

I Midälva finns odlingslotter att hyra. Kontakta Karin Molander 073-8219930.

Är du intresserad av att odla där du bor? Hör av dig till oss på kommunikation@mitthem.se