Odling

På några ställen i Mitthems områden finns det möjlighet att odla.

Bergsåker

I Bergsåker finns odlingsprojektet Samlingspunkten. Att vara med kostar 200 kronor per år plus 50 kronor i hyra för nyckeln. Om du är intresserad kontakta Marlene Claesson på telefon 070-602 81 74.

Midälva

I Midälva finns odlingslotter att hyra. Kontakta Karin Molander 073-8219930.