Om oss

Vy över Sundsvall

Vi bygger för framtiden

Vår vision är ”Trygghet, glädje, hemma – tillsammans gör vi det goda livet möjligt!”. Bostaden är en viktig del i människors liv och med vår vision vill vi förmedla både trygghet och glädje och att vi tillsammans med våra hyresgäster skapar hem att trivas i.

Enligt vår affärsidé ska vi ”tillhandahålla ett tryggt, säkert och prisvärt boende i Sundsvalls tätort. Verksamheten ska kännetecknas av hög kvalitet och god service i nära samarbete med kunden".

Mitthem är Sundsvalls största hyresvärd och har drygt 5700 lägenheter. Bolaget har en balansomslutning på 1,8 miljarder kr och en omsättning på cirka 390 Mkr. Vi är en starkt decentraliserad organisation med cirka 50 anställda där hälften är kvinnor och hälften är män.

Mitthem har sedan 2013 gått in i en expansiv fas i bolagets historia. Sundsvall vill växa och nya bostäder blir avgörande för att lyckas. Vårt bidrag till att stärka Sundsvalls utveckling är bland annat att bygga nya hus. Läs mer om vår nyproduktion.

Vi ägs till 100 % av Sundsvalls kommun genom Stadsbacken AB.