Parkeringsbestämmelser

För att säkerställa en bra boendemiljö med trygghet för alla så har vi ett avtal med Q-Park, som övervakar att parkeringsbestämmelserna följs. Vid överträdelse av parkeringsbestämmelserna tas en kontrollavgift på 800 kronor.

Ta för vana att titta på vilka skyltar som finns i området - zontavlor finns till exempel vid infarten till varje område. Innanför zonen gäller ett generellt parkeringsförbud, utom på markerade P-platser. 

För i- och urlastning får man stå i max tio minuter. Vid in- och utflyttning kan du få ett särskilt tillstånd som hämtas på vårt kontor på Södra Järnvägsgatan 31.

Mer information om hur du överklagar exempelvis en parkeringsbot finns på Q-Parks hemsida.

Vanliga parkeringsskyltar

Zontavla

 

 

 Zontavlor

Zontavlor finns vid infarten till varje område. Innanför zonen gäller ett generellt parkeringsförbud, utom på markerade P-platser. För i- och urlastning får man stå i max tio minuter.

 P-skylt

 

 

 

P-skylt

 

 P-skylten innebär att det är tillåtet att parkera i högst 24 timmar, helger är undantagna. 

 Tilläggstavlor

 

 

 

 Tilläggstavlor under P-skylten kan ytterligare reglera parkeringsmöjligheterna.

 

 Tider

 

 


Måndag - Fredag (översta raden)
Vardag utom dag före sön- och helgdag


Lördag (andra raden som är inom parentes)
Vardag före sön- och helgdag

Söndag (tredje raden som är skriven i rött)
Sön- och helgdag

 

Tillstånd erfordras

 

   

Tillstånd erfordras

Parkeringstillstånd krävs i vissa områden. Det framgår av en tilläggstavla under zontavlan. Vid in- och utflyttning kan du få ett särskilt tillstånd. Parkeringstillstånd kan du hämta på Mitthems kontor, Södra Järnvägsgatan 31.

 

Här hittar Q-Parks guide till hur du tolkar skyltarna