Prioriteringar

Vi på Mitthem arbetar för att stärka Sundsvall som stad, det är viktigt att vi får behålla våra invånare för att både staden och regionen ska utvecklas. Därför har vi valt att prioritera arbetsinflyttare och ungdomar.

Arbetsinflyttare

Som arbetsinflyttare till Sundsvalls kommun prioriteras du för att lättare få en lägenhet. För att räknas som arbetsinflyttare har du fått en ny prov- eller tillsvidareanställning på heltid inom Sundsvall eller Timrå kommun. Du är folkbokförd utanför Sundsvall och Timrå kommun sedan minst ett år och har för avsikt att folkbokföra dig på den nya adressen.

För att ansöka om arbetsinflyttning skickar du in ditt anställningsavtal samt personbevis med folkbokföringsuppgifter från Skatteverket. Handlingarna lämnas in senast sex månader efter att tjänsten påbörjats. Kontroll sker av att ovanstående krav är uppfyllda vid nyttjande av arbetsinflyttningsprioritet.

Våra lägenheter erbjuds efter köpoäng. Arbetsinflyttare får 1 500 extra köpoäng vilka automatiskt försvinner efter 6 månader. Det är viktigt att du svarar om du får lägenhetserbjudande - om du inte svarar på tre lägenhetserbjudanden spärras du för att söka lägenhet under en månad.

Ungdomskontrakt

Mitthem avsätter löpande en kvot om 100 lägenheter till ungdomar i åldern 18-26 år. När en sådan lägenhet publiceras är det bara möjligt för dig mellan 18-26 år att anmäla ditt intresse för lägenheten. Köpoängen avgör vem som får kontrakt.