Samarbeten

För oss är det viktigt att våra lokala samarbeten skapar trivsel och mervärden för våra hyresgäster. Vi vill också att den bidrar till att göra Sundsvall till en mer attraktiv kommun att bo i.

Vi tar emot ansökningar under en begränsad sökperiod och behandlar samtliga vid ett och samma tillfälle för att göra en så rättvis bedömning som möjligt.

Tre grundläggande kriterier

När vi tar ställning till en samarbetsförfrågan är tre kriterier grundläggande:

Bra för kunderna?

På vilket sätt tillför aktiviteten mervärde för våra hyresgäster?

Bra för Mitthem?         

På vilket sätt tillför aktiviteten mervärde för Mitthem?

Bra för Sundsvall?

På vilket sätt stärker aktiviteten Sundsvalls kommuns attraktionskraft?

Observera att elitsponsring inom Sundsvalls kommun samordnas via Stadsbacken och sköts via Näringslivsbolaget.

Ansökan & ansökningstid

Mellan 1 februari och 31 oktober tar vi inte emot några nya ansökningar. Nästa ansökningsfönster öppnar 1 november 2019. Välkommen åter då.

Behandling av dina personuppgifter
När du/ni skickar in en ansökan om lokala samarbeten behandlar vi dina/era personuppgifter. Mitthem har ansvaret för att behandlingen av dina personuppgifter är förenligt med gällande lagstiftning. Ändamålet med behandlingen är att kunna ta ställning till er ansökan som lokal samarbetspartner, eventuellt skriva ett samarbetsavtal eller avböja samarbetet samt följa upp eventuellt samarbetsavtal. 

Läs mer på www.mitthem.se/GDPR om vår personuppgiftsbehandling.

Allmänna handlingar och gallring
Vi är ett kommunalt allmännyttigt bostadsföretag och omfattas av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar. Det innebär att vi bevarar allmänna handlingar i vårt arkiv. Allmänna handlingar är handlingar som skickas in till oss eller handlingar vi själva upprättar, t.ex. hyresavtal, brev och intyg. Vi gallrar allmänna handlingar och uppgifter i handlingar enligt vår Informationshanteringsplan.