Snöröjning & halka

Snöröjning & halkbekämpning

Entréer hålls snö- och isfria. Halkbekämpning utförs i samband med snöröjning eller då risk för halka föreligger.