""

Vi har bestämt oss för att göra skillnad på riktigt. Därför stöttar vi S:t Olofsskolan med elevcoach, läxhjälp och lyfter in barnens förebilder i skolans verksamhet och på fritiden.  I en dialog med S:t Olofsskolan har vi tillsammans tagit fram lösningar på de största utmaningar som skolan har. Skolan har kunskapen, Mitthem möjliggör genom ägardirektivet och politikens prioriteringar.

Stiftelsen läxhjälpen

För många elever är inte hemmet den lugna och självklara platsen för läxor efter skoldagen. Anledningarna kan vara många men genom att stötta Läxhjälpen får elever på S:t Olofsskolan möjlighet att göra sina läxor på skolan efter skoltid. På så sätt arbetar vi för en likvärdig skolgång för alla. Mitthem har fördjupat samarbetet med Läxhjälpen för att fler elever i Sundsvall ska uppnå gymnasiebehörighet. En viktig insats för att fortsätta ge unga självförtroende och framtidsdrömmar.

Sommarjobb

Mitthem erbjuder ungdomar som fullföljt Läxhjälpen sommarjobb. Tillsammans med våra lokala entreprenörer vill vi ge unga en framtidstro och en första referens till arbetslivet. Genom att ställa kravet att prioritera och fullfölja Läxhjälpen belönas elever. Att koppla ihop flit i skolan med ett sommarjobb visar hur viktigt det är att prioritera skolan för att nå sina framtidsdrömmar.

Elevcoach som brobyggare

Fler vuxna behövs i skolan, framförallt rätt vuxna.På S:t Olofsskolan har man identifierat ett behov bland elever av att ha en vuxen som skapar en relation med eleverna och som finns där de unga finns. En elevcoach som fungerar som en brobyggare som finns för eleverna både i skolan och på fritiden. Elevcoachen kan tidigt bidra och hjälpa elever som är i riskzonen att hamna snett att bryta mönster.

Hitta Fram

Unga människor identifierar sig med unga. Viktigt att positiva förebilder kan skapa ett förtroende bland de elever som behöver bryta ett negativt mönster. GIF Sundsvall har många bra förebilder som unga ser upp till. Genom ett projekt ”Hitta Fram” pågår ett samarbete med fotbollsklubben, Mitthem och St Olofsskolan med en person som resurs i årskurs 4 på skolan. Resursen bidrar med ledarskap och fångar upp elever som behöver extra stöttning i det sociala samspelet både i skolan och på fritiden. En meningsfull fritid ger en bra framtid.

Samarbete över gränserna

När vi jobbar över gränserna och skapar samarbeten mellan S:t Olofsskolan och barnens fritid blir det ännu bättre i Nacksta. Med engagerade och närvarande vuxna får vi trygga barn i skolan, på fritiden och i framtiden.