Styrelse

Pernilla Berg

Pernilla Berg (S), ordförande

Hicham Elkahtib

Hicham Elkahtib (V)

Petra Ebbing

Petra Ebbing (M)

Rolf Nordin

Rolf Nordin (S)

Patrik Gustavsson

Patrik Gustavsson (M)

Hans Axelsson

Hans Axelsson

Torbjörn Sjödin

Torbjörn Sjödin,
personalrepresentant