Tryggt boende

Vi vill att du ska känna dig trygg i din bostad. Både inne i lägenheten och i bostadsområdet. Vi vill därför att du ringer in störningar så att vi kan hjälpa till med åtgärder. Till trygghetsarbetet hör också vårt deltagande i trygghetsråd och lokala trygghetsgrupper.

Dagtid tar vi på kontoret emot ditt samtal och vi har kompetens att kommunicera på fem olika språk. Under kvällar och helger är det vårt anlitade säkerhetsbolag som tar emot samtalet. De är då Mitthems förlängda arm och hanterar störningar i boendet när våra egna medarbetare inte är på plats. De tar personlig kontakt med den som stör – men berättar aldrig namnet på den som ringt.

Trygghetsjour – alltid tillgänglig

Att känna sig trygg i sin lägenhet är viktigt och störningar av olika slag kan skapa en känsla av otrygghet. Med vår trygghetsjour tar vi kundernas behov på allvar och kan snabbt vidta åtgärder. Oftast handlar det om att direkt prata med dem som stör.

Du ringer alltid 060-13 95 00  – oavsett tid på dygnet.

Vi får inte kännedom om en störning om du ringer polisen - kom ihåg att alltid ringa till Mitthem också!