Uthyrning - så går det till

Vid vanlig uthyrning publiceras våra lediga lägenheter i minst fem dagar på hemsidan. Därefter erbjuds lägenheten till den sökande med högst köpoäng. Vid bolotto är det slumpen som avgör.

Registrering och köpoäng

När du registrerat dig som sökande hos Mitthem börjar du tillgodoräkna dig köpoäng, du får en poäng per dag som du står i vår kö. Din registrering kan du göra från när du fyller 16 år. 

Om du som redan är hyresgäst hos Mitthem gör en registrering får du en poäng per boendedag, även om registreringen görs efter att du har flyttat in. Om du sedan flyttar från Mitthem och vill stå kvar som sökande får du köpoäng från den dag du registrerade dig, dvs du behåller inte köpoäng motsvarande boendetiden. Vid lägenhetsbyte inom Mitthem nollställs köpoängen.

Så behåller du din köpoäng

  • Logga in på Mina sidor minst en gång var sjätte månad
  • Svara om du får lägenhetserbjudande
    - Om du inte svarar på tre lägenhetserbjudanden spärras du för att söka lägenhet under en månad.

Anmäl intresse på lägenheter

Tänk på att endast anmäla ditt intresse på de lägenheter du verkligen är intresserad av. Du kan maximalt ha sju aktuella intresseanmälningar.