Framtida byggprojekt

Att bygga hus tar lång tid, därför lägger vi stor vikt vid att arbeta långsiktigt med vår projektportfölj. Med flera klara tomter kan vi ha kortare startsträcka när det är dags att sätta spaden i marken. Nedan kan du läsa om vilka möjliga projekt vi har på gång. Observera att ritningarna kan ändras då samtliga projekt är under utveckling.

  

Snedhörnet

Snedhörnet

Här planerar vi att bygga cirka 60 studentlägenheter alternativt mindre lägenheter i fyra våningar enligt gällande detaljplan. Mitthem har tecknat ett avtal med Sjölanders måleri om att köpa tomten med tillträde 1 oktober. Diskussioner förs med kommunen om eventuellt köp av parkeringen på tomten intill.

 Ryggis

Ryggis

Mitthem har tecknat ett avtal med Skifu om att köpa skogsområdet mellan Rygginstitutet och motionsspåret. Här finns planer på att bygga fyra punkthus om cirka 150 lägenheter och en formell ansökan om planbesked är inlämnad till Stadsbyggnadskontoret.

 

Njurundabommen

Njurundabommen

Mitthem har beviljats bygglov för 30 lägenheter plus en kontorslokal på cirka 100 kvadratmeter i Njurundabommen.

Det finns dock inget beslut om huruvida investeringen blir av. Mitthems styrelse kommer att invänta information från regeringen gällande nytt investeringsstöd för hyresrätter innan beslut tas.